Premier League
2021

Friday 23 April 2021 Smorgon Sputnik Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Slavia Slutsk Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr))
15:00Smorgon - Sputnik
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
17:00Slavia - Slutsk
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
Saturday 24 April 2021 Dinamo Brest Vitebsk Stadyen DASK Brestski (Brest) Energetyk-BGU Neman Grodno Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Minsk Dinamo Minsk Stadion FK Minsk (Minsk)
11:00Dinamo Brest - Vitebsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
13:00Energetyk-BGU - Neman Grodno
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
15:00Minsk - Dinamo Minsk
Stadion FK Minsk - Minsk
Sunday 25 April 2021 Isloch BATE Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Shakhtyor Ruh Brest Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Gomel Torpedo BelAZ Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk)
12:45Isloch - BATE
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
14:45Shakhtyor - Ruh Brest
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
17:45Gomel - Torpedo BelAZ
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
Thursday 29 April 2021 Slutsk Dinamo Brest Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk)
15:00Slutsk - Dinamo Brest
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
Friday 30 April 2021 Ruh Brest Slavia Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Dinamo Minsk Energetyk-BGU Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Vitebsk Gomel Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk)
12:30Ruh Brest - Slavia
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
14:30Dinamo Minsk - Energetyk-BGU
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
16:30Vitebsk - Gomel
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
Saturday 1 May 2021 Neman Grodno Isloch Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) Torpedo BelAZ Minsk Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Sputnik Shakhtyor Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) BATE Smorgon Borisov Arena (Barysaw (Borisov))
11:00Neman Grodno - Isloch
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
13:00Torpedo BelAZ - Minsk
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
15:00Sputnik - Shakhtyor
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
17:00BATE - Smorgon
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
Friday 7 May 2021 Slavia Dinamo Brest Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Gomel Slutsk Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Minsk Vitebsk Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Torpedo BelAZ Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Isloch Dinamo Minsk Stadion FK Minsk (Minsk) Smorgon Neman Grodno Stadyen Junost (Brest) Shakhtyor BATE Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Ruh Brest Sputnik Stadyen DASK Brestski (Brest)
TBASlavia - Dinamo Brest
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBAGomel - Slutsk
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBAMinsk - Vitebsk
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Torpedo BelAZ
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAIsloch - Dinamo Minsk
Stadion FK Minsk - Minsk
TBASmorgon - Neman Grodno
Stadyen Junost - Brest
TBAShakhtyor - BATE
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBARuh Brest - Sputnik
Stadyen DASK Brestski - Brest
Friday 14 May 2021 Sputnik Slavia Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) BATE Ruh Brest Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Neman Grodno Shakhtyor Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) Dinamo Minsk Smorgon Stadyen Traktar (Minsk) Torpedo BelAZ Isloch Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Vitebsk Energetyk-BGU Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Slutsk Minsk Stadyen Haradski (Slutsk) Dinamo Brest Gomel Stadyen DASK Brestski (Brest)
TBASputnik - Slavia
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBABATE - Ruh Brest
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBANeman Grodno - Shakhtyor
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBADinamo Minsk - Smorgon
Stadyen Traktar - Minsk
TBATorpedo BelAZ - Isloch
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBAVitebsk - Energetyk-BGU
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBASlutsk - Minsk
Stadyen Haradski - Slutsk
TBADinamo Brest - Gomel
Stadyen DASK Brestski - Brest
Wednesday 19 May 2021 Slavia Gomel Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Minsk Dinamo Brest Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Slutsk Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Isloch Vitebsk Stadion FK Minsk (Minsk) Smorgon Torpedo BelAZ Stadyen Junost (Brest) Shakhtyor Dinamo Minsk Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Ruh Brest Neman Grodno Stadyen DASK Brestski (Brest) Sputnik BATE Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel))
TBASlavia - Gomel
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBAMinsk - Dinamo Brest
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Slutsk
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAIsloch - Vitebsk
Stadion FK Minsk - Minsk
TBASmorgon - Torpedo BelAZ
Stadyen Junost - Brest
TBAShakhtyor - Dinamo Minsk
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBARuh Brest - Neman Grodno
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASputnik - BATE
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
Friday 28 May 2021 BATE Slavia Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Neman Grodno Sputnik Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) Dinamo Minsk Ruh Brest Stadyen Traktar (Minsk) Torpedo BelAZ Shakhtyor Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Vitebsk Smorgon Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Slutsk Isloch Stadyen Haradski (Slutsk) Dinamo Brest Energetyk-BGU Stadyen DASK Brestski (Brest) Gomel Minsk Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel))
TBABATE - Slavia
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBANeman Grodno - Sputnik
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBADinamo Minsk - Ruh Brest
Stadyen Traktar - Minsk
TBATorpedo BelAZ - Shakhtyor
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBAVitebsk - Smorgon
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBASlutsk - Isloch
Stadyen Haradski - Slutsk
TBADinamo Brest - Energetyk-BGU
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAGomel - Minsk
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
Friday 11 June 2021 Slavia Minsk Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Energetyk-BGU Gomel Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Isloch Dinamo Brest Stadion FK Minsk (Minsk) Smorgon Slutsk Stadyen Junost (Brest) Shakhtyor Vitebsk Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Ruh Brest Torpedo BelAZ Stadyen DASK Brestski (Brest) Sputnik Dinamo Minsk Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) BATE Neman Grodno Borisov Arena (Barysaw (Borisov))
TBASlavia - Minsk
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBAEnergetyk-BGU - Gomel
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAIsloch - Dinamo Brest
Stadion FK Minsk - Minsk
TBASmorgon - Slutsk
Stadyen Junost - Brest
TBAShakhtyor - Vitebsk
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBARuh Brest - Torpedo BelAZ
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASputnik - Dinamo Minsk
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBABATE - Neman Grodno
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
Thursday 17 June 2021 Neman Grodno Slavia Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) Dinamo Minsk BATE Stadyen Traktar (Minsk) Torpedo BelAZ Sputnik Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Vitebsk Ruh Brest Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Slutsk Shakhtyor Stadyen Haradski (Slutsk) Dinamo Brest Smorgon Stadyen DASK Brestski (Brest) Gomel Isloch Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Minsk Energetyk-BGU Stadion FK Minsk (Minsk)
TBANeman Grodno - Slavia
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBADinamo Minsk - BATE
Stadyen Traktar - Minsk
TBATorpedo BelAZ - Sputnik
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBAVitebsk - Ruh Brest
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBASlutsk - Shakhtyor
Stadyen Haradski - Slutsk
TBADinamo Brest - Smorgon
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAGomel - Isloch
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBAMinsk - Energetyk-BGU
Stadion FK Minsk - Minsk
Saturday 26 June 2021 Slavia Energetyk-BGU Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Isloch Minsk Stadion FK Minsk (Minsk) Smorgon Gomel Stadyen Junost (Brest) Shakhtyor Dinamo Brest Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Ruh Brest Slutsk Stadyen DASK Brestski (Brest) Sputnik Vitebsk Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) BATE Torpedo BelAZ Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Neman Grodno Dinamo Minsk Stadion Neman (Hrodna (Grodno))
TBASlavia - Energetyk-BGU
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBAIsloch - Minsk
Stadion FK Minsk - Minsk
TBASmorgon - Gomel
Stadyen Junost - Brest
TBAShakhtyor - Dinamo Brest
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBARuh Brest - Slutsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASputnik - Vitebsk
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBABATE - Torpedo BelAZ
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBANeman Grodno - Dinamo Minsk
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
Friday 2 July 2021 Dinamo Minsk Slavia Stadyen Traktar (Minsk) Torpedo BelAZ Neman Grodno Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Vitebsk BATE Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Slutsk Sputnik Stadyen Haradski (Slutsk) Dinamo Brest Ruh Brest Stadyen DASK Brestski (Brest) Gomel Shakhtyor Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Minsk Smorgon Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Isloch Stadyen RTsOP-BGU (Minsk)
TBADinamo Minsk - Slavia
Stadyen Traktar - Minsk
TBATorpedo BelAZ - Neman Grodno
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBAVitebsk - BATE
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBASlutsk - Sputnik
Stadyen Haradski - Slutsk
TBADinamo Brest - Ruh Brest
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAGomel - Shakhtyor
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBAMinsk - Smorgon
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Isloch
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
Friday 16 July 2021 Smorgon Energetyk-BGU Stadyen Junost (Brest) Slavia Isloch Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Minsk Shakhtyor Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel Ruh Brest Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Sputnik Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk BATE Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Neman Grodno Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ Dinamo Minsk Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino))
11:00Smorgon - Energetyk-BGU
Stadyen Junost - Brest
TBASlavia - Isloch
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBAMinsk - Shakhtyor
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - Ruh Brest
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Sputnik
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - BATE
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Neman Grodno
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - Dinamo Minsk
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
Friday 23 July 2021 Torpedo BelAZ Slavia Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Vitebsk Stadyen Traktar (Minsk) Neman Grodno Slutsk Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) BATE Dinamo Brest Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Sputnik Gomel Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) Ruh Brest Minsk Stadyen DASK Brestski (Brest) Shakhtyor Energetyk-BGU Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Smorgon Isloch Stadyen Junost (Brest)
TBATorpedo BelAZ - Slavia
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Vitebsk
Stadyen Traktar - Minsk
TBANeman Grodno - Slutsk
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBABATE - Dinamo Brest
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBASputnik - Gomel
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBARuh Brest - Minsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAShakhtyor - Energetyk-BGU
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBASmorgon - Isloch
Stadyen Junost - Brest
Friday 30 July 2021 Smorgon Slavia Stadyen Junost (Brest) Isloch Shakhtyor Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Ruh Brest Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Minsk Sputnik Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel BATE Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Neman Grodno Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk Dinamo Minsk Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Torpedo BelAZ Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk))
13:00Smorgon - Slavia
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Shakhtyor
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Ruh Brest
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAMinsk - Sputnik
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - BATE
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Neman Grodno
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - Dinamo Minsk
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Torpedo BelAZ
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
Friday 13 August 2021 Smorgon Shakhtyor Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole (Minsk) Vitebsk Slavia Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ Slutsk Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Dinamo Brest Stadyen Traktar (Minsk) Neman Grodno Gomel Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) BATE Minsk Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Sputnik Energetyk-BGU Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) Ruh Brest Isloch Stadyen DASK Brestski (Brest)
13:00Smorgon - Shakhtyor
Trėnirovachny kompleks ABFF Iskusstvennoe pole - Minsk
TBAVitebsk - Slavia
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - Slutsk
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Dinamo Brest
Stadyen Traktar - Minsk
TBANeman Grodno - Gomel
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBABATE - Minsk
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBASputnik - Energetyk-BGU
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBARuh Brest - Isloch
Stadyen DASK Brestski - Brest
Friday 20 August 2021 Slavia Shakhtyor Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Smorgon Ruh Brest Stadyen Junost (Brest) Isloch Sputnik Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU BATE Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Minsk Neman Grodno Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel Dinamo Minsk Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Torpedo BelAZ Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk Vitebsk Stadyen Haradski (Slutsk)
TBASlavia - Shakhtyor
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBASmorgon - Ruh Brest
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Sputnik
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - BATE
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAMinsk - Neman Grodno
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - Dinamo Minsk
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Torpedo BelAZ
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - Vitebsk
Stadyen Haradski - Slutsk
Friday 27 August 2021 Slutsk Slavia Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Dinamo Brest Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ Gomel Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Minsk Stadyen Traktar (Minsk) Neman Grodno Energetyk-BGU Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) BATE Isloch Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Sputnik Smorgon Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) Ruh Brest Shakhtyor Stadyen DASK Brestski (Brest)
TBASlutsk - Slavia
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Dinamo Brest
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - Gomel
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Minsk
Stadyen Traktar - Minsk
TBANeman Grodno - Energetyk-BGU
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBABATE - Isloch
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBASputnik - Smorgon
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBARuh Brest - Shakhtyor
Stadyen DASK Brestski - Brest
Friday 10 September 2021 Slavia Ruh Brest Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Shakhtyor Sputnik Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Smorgon BATE Stadyen Junost (Brest) Isloch Neman Grodno Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Dinamo Minsk Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Minsk Torpedo BelAZ Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel Vitebsk Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Slutsk Stadyen DASK Brestski (Brest)
TBASlavia - Ruh Brest
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBAShakhtyor - Sputnik
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBASmorgon - BATE
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Neman Grodno
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Dinamo Minsk
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAMinsk - Torpedo BelAZ
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - Vitebsk
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Slutsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
Friday 17 September 2021 Dinamo Brest Slavia Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk Gomel Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Minsk Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ Energetyk-BGU Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Isloch Stadyen Traktar (Minsk) Neman Grodno Smorgon Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) BATE Shakhtyor Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Sputnik Ruh Brest Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel))
TBADinamo Brest - Slavia
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - Gomel
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Minsk
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - Energetyk-BGU
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Isloch
Stadyen Traktar - Minsk
TBANeman Grodno - Smorgon
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBABATE - Shakhtyor
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBASputnik - Ruh Brest
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
Friday 24 September 2021 Slavia Sputnik Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Ruh Brest BATE Stadyen DASK Brestski (Brest) Shakhtyor Neman Grodno Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Smorgon Dinamo Minsk Stadyen Junost (Brest) Isloch Torpedo BelAZ Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Vitebsk Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Minsk Slutsk Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel Dinamo Brest Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel))
TBASlavia - Sputnik
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBARuh Brest - BATE
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAShakhtyor - Neman Grodno
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBASmorgon - Dinamo Minsk
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Torpedo BelAZ
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Vitebsk
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAMinsk - Slutsk
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - Dinamo Brest
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
Friday 1 October 2021 Gomel Slavia Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Minsk Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk Energetyk-BGU Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Isloch Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ Smorgon Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Shakhtyor Stadyen Traktar (Minsk) Neman Grodno Ruh Brest Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) BATE Sputnik Borisov Arena (Barysaw (Borisov))
TBAGomel - Slavia
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Minsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - Energetyk-BGU
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Isloch
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - Smorgon
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Shakhtyor
Stadyen Traktar - Minsk
TBANeman Grodno - Ruh Brest
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBABATE - Sputnik
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
Friday 15 October 2021 Slavia BATE Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Sputnik Neman Grodno Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) Ruh Brest Dinamo Minsk Stadyen DASK Brestski (Brest) Shakhtyor Torpedo BelAZ Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Smorgon Vitebsk Stadyen Junost (Brest) Isloch Slutsk Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Dinamo Brest Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Minsk Gomel Stadion FK Minsk (Minsk)
TBASlavia - BATE
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBASputnik - Neman Grodno
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBARuh Brest - Dinamo Minsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAShakhtyor - Torpedo BelAZ
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBASmorgon - Vitebsk
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Slutsk
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Dinamo Brest
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAMinsk - Gomel
Stadion FK Minsk - Minsk
Friday 22 October 2021 Minsk Slavia Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel Energetyk-BGU Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Isloch Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk Smorgon Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Shakhtyor Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ Ruh Brest Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Sputnik Stadyen Traktar (Minsk) Neman Grodno BATE Stadion Neman (Hrodna (Grodno))
TBAMinsk - Slavia
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - Energetyk-BGU
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Isloch
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - Smorgon
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Shakhtyor
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - Ruh Brest
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Sputnik
Stadyen Traktar - Minsk
TBANeman Grodno - BATE
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
Friday 5 November 2021 Slavia Neman Grodno Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) BATE Dinamo Minsk Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Sputnik Torpedo BelAZ Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) Ruh Brest Vitebsk Stadyen DASK Brestski (Brest) Shakhtyor Slutsk Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Smorgon Dinamo Brest Stadyen Junost (Brest) Isloch Gomel Stadion FK Minsk (Minsk) Energetyk-BGU Minsk Stadyen RTsOP-BGU (Minsk)
TBASlavia - Neman Grodno
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBABATE - Dinamo Minsk
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBASputnik - Torpedo BelAZ
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBARuh Brest - Vitebsk
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAShakhtyor - Slutsk
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBASmorgon - Dinamo Brest
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Gomel
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAEnergetyk-BGU - Minsk
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
Saturday 20 November 2021 Energetyk-BGU Slavia Stadyen RTsOP-BGU (Minsk) Minsk Isloch Stadion FK Minsk (Minsk) Gomel Smorgon Stadyen Central'ny (Homel' (Gomel)) Dinamo Brest Shakhtyor Stadyen DASK Brestski (Brest) Slutsk Ruh Brest Stadyen Haradski (Slutsk) Vitebsk Sputnik Stadyen Central'ny Vitsyebski (Vitsyebsk (Vitebsk)) Torpedo BelAZ BATE Stadyen Tarpeda (Zhodzina (Zhodino)) Dinamo Minsk Neman Grodno Stadyen Traktar (Minsk)
TBAEnergetyk-BGU - Slavia
Stadyen RTsOP-BGU - Minsk
TBAMinsk - Isloch
Stadion FK Minsk - Minsk
TBAGomel - Smorgon
Stadyen Central'ny - Homel' - Gomel
TBADinamo Brest - Shakhtyor
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBASlutsk - Ruh Brest
Stadyen Haradski - Slutsk
TBAVitebsk - Sputnik
Stadyen Central'ny Vitsyebski - Vitsyebsk - Vitebsk
TBATorpedo BelAZ - BATE
Stadyen Tarpeda - Zhodzina - Zhodino
TBADinamo Minsk - Neman Grodno
Stadyen Traktar - Minsk
Sunday 28 November 2021 Slavia Dinamo Minsk Stadyen Junatsva (Mazyr (Mozyr)) Neman Grodno Torpedo BelAZ Stadion Neman (Hrodna (Grodno)) BATE Vitebsk Borisov Arena (Barysaw (Borisov)) Sputnik Slutsk Stadyen DYuSSh-8 (Homel' (Gomel)) Ruh Brest Dinamo Brest Stadyen DASK Brestski (Brest) Shakhtyor Gomel Stadyen Budaŭnik (Stroitel') (Salihorsk (Soligorsk)) Smorgon Minsk Stadyen Junost (Brest) Isloch Energetyk-BGU Stadion FK Minsk (Minsk)
TBASlavia - Dinamo Minsk
Stadyen Junatsva - Mazyr - Mozyr
TBANeman Grodno - Torpedo BelAZ
Stadion Neman - Hrodna - Grodno
TBABATE - Vitebsk
Borisov Arena - Barysaw - Borisov
TBASputnik - Slutsk
Stadyen DYuSSh-8 - Homel' - Gomel
TBARuh Brest - Dinamo Brest
Stadyen DASK Brestski - Brest
TBAShakhtyor - Gomel
Stadyen Budaŭnik - Stroitel' - Salihorsk - Soligorsk
TBASmorgon - Minsk
Stadyen Junost - Brest
TBAIsloch - Energetyk-BGU
Stadion FK Minsk - Minsk