Toyota Stadium - Toyota

Nagoya

Shimizu
Full time
3 - 1
Vote for winner:
275
Votes
230
Votes
137
76
57