Szusza Ferenc Stadion - Budapest

Ujpest

Budafoki
Full time
2 - 0
Vote for winner:
135
Votes
146
Votes
67
48
36