Olimpiysʹkyy Navchalʹno-Sportyvnyy Tsentr Chernihiv

Desna

Rukh Lviv
Full time
3 - 1
Vote for winner:
1284
Votes
1096
Votes
642
365
274