Jinzhou Stadium - Dalian

Shijiazhuang

Shenzhen
Full time
2 - 2
Vote for winner:
658
Votes
601
Votes
329
200
150